a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Welkom

Contacteer ons op

09 226 76 82

    Volg ons

Image Alt

geschiedenis

  /  geschiedenis
onze school

Geschiedenis

hoe het begon

Meer dan 100 jaar geleden was er op Mariakerke een kleine ‘zondagsschool’ in het kostershuis naast de kerk. In 1882 kwamen de eerste zusters van de Visitatie naar Mariakerke in een nieuw kloostergebouw, gebouwd met geld van de familie Bracq. Monseigneur Bracq (Brackstraat) was toen algemeen directeur van de Visitatie. Intussen werden klassen gebouwd en in september 1888 mochten de kinderen van de parochieschool hun intrek nemen in de nieuwe klassen van het Visitatieklooster. Er was ook een kostschool voor jongens en meisjes tot 11 jaar. Na de eerste wereldoorlog werd de kostschool voor jongens opgeheven. De lagere school werd een echte ‘meisjesschool’.

In 1932 werd een grote speelplaats aangelegd en werden klaslokalen ingericht voor meisjes tot 14 jaar: de vierde graad met het 7de en 8ste leerjaar.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden de klassen vernield door 3 obussen in 1944. Bij de herstellingen werden alweer nieuwe klaslokalen gebouwd en nieuwe toiletten aangebracht.

Mariakerke werd stilaan een residentiële randgemeente van Gent, met een grote bevolkingsaangroei. Daardoor kwamen steeds meer kinderen naar school en werden in 1960 alweer 2 klassen bijgebouwd.

In de jaren ’60 werd de ‘vierde graad’ afgebouwd, maar richtte de Visitatie een secundaire school op met een beroepsopleiding : familiale hulp en huishoudkunde.

In 1967 werd een nieuw gebouw ingewijd met praktijkklassen (koken, strijken, naaien) en met een grote gymzaal, die ook werd gebruikt als feestzaal. Toen werd ook een technische afdeling (handel) opgericht, waar elk jaar opnieuw het leerlingenaantal groeide. Zowel de kloostergebouwen als de kloostertuin werden ingenomen en verbouwd voor de secundaire school tijdens de volgende jaren.

Intussen was ook de kleuterschool aan vernieuwing toe. Een modern complex met 5 ruime kleuterklassen, binnentuintjes en een grote zaal werden in gebruik genomen in september 1976. De kloostertuin werd omgebouwd tot een speeldorp voor de kleuters. Sindsdien hebben de kleuters een eigen speelplaats en kunnen zij apart spelen vanaf de jaren ’80.

Tijdens de jaren ’70 stond de lagere school voor het eerst open voor jongens. Stilaan groeide het aantal jongens, zodat er nu (2007) een gezond evenwicht is tussen jongens en meisjes, zowel in de lagere school als in de kleuterschool.

Vanaf de jaren ’90 groeide het aantal leerlingen in de lagere en middelbare school heel sterk, waardoor er dringend meer ruimte nodig was. De zusters van de Visitatie verlieten dan ook het kloostergebouw en verhuisden naar Sint-Amandsberg in augustus 1999. Sinds die dag zijn er geen kloosterzusters van de Visitatie meer te Mariakerke. De gebouwen van de secundaire school zijn overgedragen aan de Broeders van Liefde en die van de lagere school aan de vzw SJB-Visitatie.

(tekst: Annie Verschueren)

grote verbouwingen in 2004

In 2004 werd het vroegere kloostergebouw volledig gerenoveerd met nieuwe klassen, een slaapklas, secretariaat, leraarskamer, computerklas en moderne mediaklas voor de lagere school. In 2004 werd een grote eetzaal en moderne gymzaal ingewijd door de bisschop met een groot bouwfeest.
Vandaag volgen in het grote “Visitatiecomplex” zo’n 1000 kinderen en jongeren modern onderwijs in aangepaste gebouwen. De evolutie van ICT en media zijn sterk vertegenwoordigd in beide scholen.

(tekst: Annie Verschueren)

werkzaamheden 2007-2017

In de periode van 2007-2017 worden verschillende renovatiewerken uitgevoerd:

  • heraanleg van de speelplaats van de lagere school
  • vernieuwing van het sanitair van de kleuterschool en de lagere school
  • overschakeling van mazout naar aardgas voor de verwarming
  • vernieuwing en isolatie van platte daken
  • er komt een gang die de kleuterschool en de lagere school verbindt…
  • de speelplaatsen worden groener en avontuurlijker in samenwerking met de ouderraad

recente werkzaamheden

In 2018 werd er een afdak gebouwd op de kleuterspeelplaats en plaatste men brandwerende compartimenteringdeuren. In 2019 en 2020 werden 3 klaslokalen volledig vernieuwd en werd er een nieuwe brandcentrale met de nodige sensoren, sirenes en drukknoppen geplaatst. In verschillende klassen werden de ramen vernieuwd, ook de voordeur, kleuterpoort en toegang tot de fietsenstalling voor personeel werd vernieuwd. Van de sluiting wegens corona werd gebruik gemaakt om de klassen te schilderen en nieuw meubilair te plaatsen in een aantal lokalen. Eind 2020 worden er zonnepanelen op het hoogste dak gelegd en worden de regeltechnieken van de verwarming aangepast zodat er energiezuiniger kan gestookt worden. In samenwerking met de ouderraad worden bijna 200 verlichtingsarmaturen vervangen door LED-tegels.

Wat brengt de toekomst?

De komende jaren staan er nog werken op de planning: er zijn nog 6 klassen die een grondige renovatie kunnen gebruiken, het schrijnwerk in een aantal lokalen zal worden vervangen, er wordt verder ingezet op de modernisering van de gebouwen en afstemming op de hedendaagse onderwijsnoden.